Човекът и природата 3 клас тест

Дата на публикация: 06.03.2018

Групиране на животните според вида на храната им. Четвърти раздел Основни жизнени процеси. Скорост при химичните реакции.

Втори раздел Небесни тела. Основна единица на живота. Здравни познания и хигиена на половата система. Растенията и тяхната среда на живот. Прости и сложни вещества. Четвърти раздел Основни жизнени процеси.

Четвърти раздел Живите организми и тяхната среда.

Трети раздел Структура и жизнени процеси на организмите. Защитени растения и животни в България. Защитени растения и животни в България. Разнообразие в растителния свят. Разнообразие в растителния свят.

Вещества и химични реакции.

Опазване на водата и почвата. Четвърти раздел Основни жизнени процеси. Здравни познания и хигиена на половата система. Суровини и полезни продукти. Взаимодействия с прости вещества. Градивни частици и топлинни явления Обобщение - Част 1.

Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми Обобщение - Част 1. Трети раздел Въздух и вода. Вещества и техните свойства. Трети раздел Въздух и вода. Структура и жизнени процеси при многоклетъчните организми Обобщение - Част 1. Дишане и органи, които движат кръвта в тялото. Вещества и техните свойства.

Човекът и природата - 3 клас

Здравни познания и хигиена на кръвоносната система. Храносмилателна система и храносмилане при човека. Растеж и развитие на растенията.

Как да помогнем на животните. Физични свойства на веществата. Как животните и растенията оцеляват. Храносмилателна система и храносмилане при човека. Физични свойства на веществата. Дишане и органи, които движат кръвта в тялото. Как да помогнем на животните.

Човекът и природата ТЕСТ № 3

Полова система на човека. Химични свойства на водорода. Групиране на живите организми. Планета от Слънчевата система.

Суровини и полезни продукти. Суровини и полезни продукти. Природни явления и процеси. Опорно-двигателна система на човека. Суровини и полезни продукти. Опорно-двигателна система на човека. Естествени изкуствени съобщества.

Блог за образователни материали

Налягане на газове и течности. Първи раздел Физични явления. Приспособяване на животните към средата, в която живеят.

Трети раздел Въздух и вода. Структура и жизнени процеси при човека Обобщение - Част 2. Структура и жизнени процеси при човека Обобщение - Част 2.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Велмира
    Как решаваме задачи за скорост, път и време на движение? Групиране на живите организми.
  2. Евгения
    Нервна система на човека.
  3. Жизнени процеси и кръговрат на веществата в природата. Разделяне на нееднородни смеси.

Добавете коментар