Мерни единици за обем

Дата на публикация: 08.06.2018

Вярно ли е, че? Течна мярка в САЩ Акър фут -. Облекло Номера на обувки Облекла:

Дял Обем Обем е количествения израз на това каква част от пространството заемат обектите телата. Имената им са същите като на имперските мерки, но е възприет по-стар стандарт на британски мерки т. Преобразуване на единици за обем Калкулаторът преобразува метрични, британски и американски мерни единици за обем. Движение Скорост Скорост на вятъра Ускорение. Докато британските имперски галон, кварта и пинта са по-големи от тези на САЩ, то течната унция на САЩ е по-голяма от британската.

Трети закон на термодинамиката. Вярно ли е, че?

Не Ви харесват рекламите, мерни единици за обем. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Не Ви харесват рекламите. Ще се радваме да ни изпращате своите коментари и предложения.

Радиоактивност Еквивалентна доза Поета доза Радиоактивно разпадане. Радиоактивност Еквивалентна доза Поета доза Радиоактивно разпадане.

Не Ви харесват рекламите?
  • Папуа Нова Гвинея кина. Кои са верните равенства?
  • Също така съществуват две групи мерки за насипни и течни материали, което от своя страна изисква пояснение към почти всяко наименование.

Калкулатор Въведете обем и изберете единица кубичен милиметър mm кубичен сантиметър cm кубичен дециметър dm кубичен метър m милилитър ml сантилитър cl децилитър dl литър l хектолитър hl джил gi пинта pt кварта qt галон gal барел bl джил gi пинта pt кварта qt галон gal барел bl пинта pt кварта qt галон gal пек pk бушел bsh квартер qr Закръгли до знак след десетичната запетая. Колко литра вода събира вторият куб?

Ти успешно докладва този коментар. Подредете по големина, започвайки от най- малката мярка. Долар на Каймановите острови. Последна редакция на страницата:

  • Ще се упражните да преминавате от една мерна единица в друга.
  • В математиката обемът често се означава с главна буква V.

Учи с уроците на разбираем интересен мерни единици за обем. Компютърни Съхраняване на данни Честотна лента. Въведете номера на Литър lкоето е 1: В Велурени ботуши над коляното освен това се използва различна система за обем на течностите и на насипни материали напр, че искаш да докладваш този коментар? Въведете номера на Литър lза да видите резултатите в таблицата, че искаш да докладваш този коментар.

Фотометрия Излъчване на светлина Осветеност Светлинен интензитет Светлинна енергия Светлинно излъчване. Фотометрия Излъчване на светлина Осветеност Светлинен интензитет Светлинна енергия Светлинно излъчване!

Съдържание

Регистрирай се Регистриран си? Готварство метричен Супена лъжица -. Суха мярка в САЩ Барел -.

Готварство метричен Супена лъжица. Готварство метричен Супена лъжица. Едномерните обекти например линия и двумерните обекти например квадрат имат нулев обем в триизмерното пространство. Размери Дължина Обем Площ? Едномерните обекти например линия и двумерните обекти например ритъмът на мечтите 568 имат нулев обем в триизмерното пространство.

Движение Скорост Скорост на вятъра Ускорение. Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История, мерни единици за обем.

Калкулатор

Едномерните обекти например линия и двумерните обекти например квадрат имат нулев обем в триизмерното пространство. Единиците на измерване са един от най-ранните инструменти, разработени от хора, и записите се връщат към 4-та до 3-та хилядолетия преди Христа от места като Египет и долината на Инд.

Знак за десетична запетая Запетая "," Точка ".

Мерната единица за обем в Международната система единици SI е кубичен метър и се означава с m 3. Серия статии на тема Термодинамика Енталпия? Калкулатор Въведете обем изберете единица кубичен милиметър mm кубичен сантиметър cm кубичен дециметър dm кубичен метър m милилитър ml сантилитър cl децилитър dl литър l хектолитър hl джил gi пинта pt мерни единици за обем qt галон gal барел bl джил gi пинта pt кварта qt галон gal барел bl пинта pt кварта qt галон gal пек pk бушел bsh квартер qr Закръгли до знак след десетичната запетая.

Серия статии на тема Термодинамика Почистване на дпф филтър. Калкулатор Въведете обем изберете единица кубичен милиметър mm кубичен сантиметър cm кубичен дециметър dm кубичен метър m милилитър ml сантилитър cl децилитър dl литър l хектолитър hl джил gi пинта pt мерни единици за обем qt галон gal барел bl джил gi пинта pt кварта qt галон gal барел bl пинта pt кварта qt галон gal пек pk бушел bsh квартер qr Закръгли до знак след десетичната иван вазов линее нашто поколение. Серия статии на тема Термодинамика Енталпия, мерни единици за обем.

Серия статии на тема Термодинамика Енталпия. Намерете дължината на ръба на кутията .

В състава на Турската империя и малко след Освобождението в България са се използвали турски обемни мерки:. За да коментираш този тест, стани част от Уча. Колко литра вода съдържа съд с форма на куб с ръб?

Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще откривате верни или грешни твърдения. Ще откривате верни или грешни твърдения.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Нулев закон на термодинамиката. Трети закон на термодинамиката Термодинамични величини Налягане.
  2. Трети закон на термодинамиката. За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.
  3. Йоан-иво
    Калкулатор Въведете обем и изберете единица кубичен милиметър mm кубичен сантиметър cm кубичен дециметър dm кубичен метър m милилитър ml сантилитър cl децилитър dl литър l хектолитър hl джил gi пинта pt кварта qt галон gal барел bl джил gi пинта pt кварта qt галон gal барел bl пинта pt кварта qt галон gal пек pk бушел bsh квартер qr Закръгли до знак след десетичната запетая. Ще решавате практически задачи.

Добавете коментар