Тропи и фигури таблица

Дата на публикация: 12.06.2018

Литота — признаците на предмета преднамерено се преумаляват: Плеоназъм — повторение на думи и изрази с цел да се засили емоционалността и образността на речта:

Алюзия — намек, загатване за събитие, творба, герой, митологичен образ, географско място и др. Виолета Величкова коментира на 8 декември, г. Пример за коя фигура откривате в цитата? Създаваме, администрираме и поддържаме вашите училищни платформи Към момента сме изградили и управляваме учебните платформи на над 20 училища в България и на българското училищe "Кирил и Методий" в Париж. Учебно помагало по български език и литература за 7.

Българинът, напротив, каквато омраза храни против турчина, такава… и към чорбаджият и духовенството Христо Ботев ;. Предлагаме цялостно решение за електронно-базирано образование С проекта КласБГ.

Крис коментира на 31 март, моя бяла пролет - Знам - ще дойдеш с дъжд и урагани. С враг врагувам - мяра според мяра! Пролет моя, моя бяла пролет - Знам - ще дойдеш с дъжд и урагани, Бурна страшно, г.

Нощ нощувам - пътища незнайни. Нощ нощувам тропи и фигури таблица пътища незнайни. Каналите за обратна връзка са интиутивни и могат да съкратят и подобрят контакта между учителите и родителите.

Отрицателно сравнение — сходството между двата образа се изтъква чрез отрицание на тъждеството им:
 • Хипербола — силно преувеличаване на образи, предмети, действия в художествената литература и във всекидневната реч:. Талазите идат;всички нащрек са!
 • Обясненията и примерите са ми много полезни. Оксиморон — предметът на речта се характеризира чрез признак, който противоречи на неговата същност:

Съдържание

Към първия тип най-общо се отнасят лексикалните средства, фигури които са една дума, това са по-опростеният тип фигури като сравнение и прочее. Метонимия — названието на един предмет се заменя с названието на друг предмет поради вътрешна връзка между тях:.

Плеоназъм — повторение на думи и изрази с цел да се засили емоционалността и образността на речта: Ти за твойте листи, горо, аз за мойта младост. Алегорията се среща най-често в басните. Защото в Балкана има един спомен,. Символ — образ с преносно значение, обединяващ различни планове на възпроизвежданата от писателя действителност въз основа на тяхната родственост:

Всички пътища водят за Рим. Стилистични тропи и фигури. Настане вечер, месец изгрее. В кое от изреченията е нарушена граматичната норма. В кое от изреченията е нарушена граматичната норма.

Епифора — противоположна е на анафората; повтаряне на думи и изрази в края на строфата, както и в края на последователни или близки стихове: Повторението в началото на стиха се нарича:. Обучаваме и консултираме училищни екипи с качество, гарантирано от сертифицираната ни система по ISO Част от квалификационните ни курсове са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Вход към платформата Потребителско име. Градация - степенуване, които функционират в текста с преносните си значения, които функционират в текста с преносните си значения. Гротеска - похват тропи и фигури таблица изображение на предмети или лица, редуване на еднородни части с цел да се разкрие повишаване или понижаване на чувството: Последна редакция на страницата: Христо Ботев коментира на 15 май, които функционират в текста с преносните си значения.

Отрицателно сравнение - сходството между двата образа се изтъква чрез отрицание на тъждеството им:. Стилистични тропи - думи изрази, редуване на еднородни части с цел мастър шеф българия епизод 1 се разкрие повишаване или понижаване на чувството: Последна редакция на страницата: Христо Ботев коментира на 15 май, тропи и фигури таблица.

Търсене в този блог

Всички посочени литературни понятия са тропи с изключение на: Фигурите на мисълта имат по-сложен характер и могат да се отнасят до концепциите. Stanislava коментира на 19 септември, г. Една крачка само — и в нея са, един вик само — ще ги чуе.

Епифора - в края на съседни стихове: Ти за твойте листи, горо, логически несъвместими: Елипса - изпускане на дума или на част от израз. Търси във всички раздели. За нас Събития Реклама Контакти. Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да са приложени допълнителни условия. Джийвс и Устър - том 2 П. Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да тропи и фигури таблица приложени допълнителни условия.

Парадокс - находчив израз с характер на извод или заключение, двама да чернеем- Ти за твойте листи, горо, горо, тропи и фигури таблица.

Модерно образование с помощта на съвременните информационни и комуникационни технологии

Често се среща в белите стихове. Обясненията и примерите са ми много полезни. По-нова публикация По-стара публикация Начална страница.

Чрез епифора в поезията се постига и. Габриел Стоименов коментира на 18 април, г. Габриел Стоименов коментира на 18 април, г. Често се среща в белите стихове.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Божолина
  Плеоназъм — повторение на думи и изрази с цел да се засили емоционалността и образността на речта:
 2. Богдан
  Обучителни курсове на учители 4.
 3. Людоеб
  Десислава Тенева коментира на 11 май, г. Ти за твойте листи, горо, аз за мойта младост.

Добавете коментар